olej, płótno; 110 x 95 cm; sygn. i dat. p. d.: S. Żółtowski / 78; na odwrocie, na krośnie malarskim papierowa nalepka z napisem: GŁOSY Z KOSMOSU / 95 x 110. WYSTAWIANY i REPRODUKOWANY: – Stanisław Żółtowski. Malarstwo. 50-lecie pracy twórczej 1939-1989, Warszawa [Galeria Zachęta], 1989, il. barwna.

23. Stanisław ŻÓŁTOWSKI (1914-2004)
Głosy z Kosmosu, 1978

„Nieustawanie w twórczych poszukiwaniach, niezadawalanie się już osiągniętymi rezultatami artystycznych poczynań mówi o temperamencie Żółtowskiego. Ale świadectwem najoczywistszym jego niepospolitego temperamentu, rozmachu artysty, są przede wszystkim jego płótna, dynamika układów kompozycyjnych wielu z nich. Krocząc drogami rozwoju swej sztuki od początkowych powinowactw z założeniami postimpresjonizmu, Żółtowski nieustannie poszukiwał takich środków wypowiedzi, które wzmacniałby ekspresję jego dzieł.”

(Stanisław Ryszard Dobrowolski w: Stanisław Żółtowski. Malarstwo. 50-lecie pracy twórczej 1939-1989, Warszawa [Galeria Zachęta], 1989, s. 1.)

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

cena wywoławcza: 8 000 zł

SPRZEDANE ZA: 12 000 zł

Skontaktuj się z nami w sprawie udziału w aukcji

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24h

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda