druk artystyczny, papier; 51 x 51 cm; na odwrocie pieczątka: Étude CHAPELLE PERRIN FROMANTIN
ATELIER BERLEWI
VERSAILLES.

1. Henryk BERLEWI (1894-1967)
Mechanofaktura

W 1923 roku Henryk Berlewi opracował teorię „Mechanofaktury”, która zakładała odrzucenie iluzji przestrzeni na rzecz zrytmizowanych, dwuwymiarowych płaszczyzn. Idąc śladem przedstawicieli holenderskiego neoplastycyzmu m.in. Pieta Mondriana oraz artystów określanych mianem konstruktywistów, których przedstawicielem był m.in. Kazimierz Malewicz zdecydował, że kompozycja obrazu powinna być budowana w oparciu o podstawowe figury geometryczne i trzy barwy: czarną, białą i czerwoną. Równocześnie zakładał mechaniczny wybór figur użytych w obrazie. Henryk Berlewi chciał podkreślić szybko postępujący rozwój techniki oraz wykorzystać ją w sztukach plastycznych. W 1925 roku założył Biuro Reklama- Mechano korzystające z opracowanej przez niego metody budowy kompozycji.

Skontaktuj się z nami w sprawie udziału w aukcji

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24h

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda