olej, płótno; 150 x 150 cm; sygn. na odwrocie: St. Żółtowski; na odwrocie na płótnie drukowana nalepka z informacją o obrazie: 8. Nowe Misterium, 1970, olej, płótno, 150 x 150, na krośnie malarskim papierowa nalepka CBWA w Warszawie z odręcznie zapisaną informacją o obrazie. WYSTAWIANY i REPRODUKOWANY: – Stanisław Żółtowski. Malarstwo. 50-lecie pracy twórczej 1939-1989, Warszawa [Galeria Zachęta], 1989, - Stanisław Żółtowski. (1914-2004). Kolory. Kolororyzmy. 28.09 – 20.10.07, desa modern, Warszawa, 2007, s. 43.

27. Stanisław ŻÓŁTOWSKI (1914-2004)
Nowe misterium, 1970

„Nieustawanie w twórczych poszukiwaniach, niezadawalanie się̨ już osiągniętymi rezultatami artystycznych poczynań mówi o temperamencie Żółtowskiego. Ale świadectwem najoczywistszym jego niepospolitego temperamentu, rozmachu artysty, są̨ przede wszystkim jego płótna, dynamika układów kompozycyjnych wielu z nich. Krocząc drogami rozwoju swej sztuki od początkowych powinowactw z założeniami postimpresjonizmu, Żółtowski nieustannie poszukiwał takich środków wypowiedzi, które wzmacniałby ekspresję jego dzieł.”

(Stanisław Ryszard Dobrowolski w: Stanisław Żółtowski. Malarstwo. 50-lecie pracy twórczej 1939-1989, Warszawa [Galeria Zachęta], 1989, s. 1.)

Sprzedane za 10 000 zł (12 000 zł z opłatą aukcyjną)

Skontaktuj się z nami w sprawie udziału w aukcji

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24h

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda