akryl, płótno; 46 x 34 cm; sygn. p. d.: Olbiński. PROWENIENCJA: - kolekcja prywatna, Polska. WYSTAWIANY I REPRODUKOWANY: Die Kunst des SPIEGEL / The Art of DER SPIEGEL: Titel-Illustrationen aus fünf Jahrzehnten /Cover Illustrations over Five Decades, [katalog wystawy], wyd. teNeues Verlag, 2004.

14. Rafał OLBIŃSKI (ur. 1943)
Kosmiczne kulisy

Jestem potwornie podejrzliwy, jeśli dzieło sztuki wymaga tłumaczenia. Kiedy używa się potwornej ilości słów, by stworzyć wrażenie wielkości. Wielka sztuka jest prosta w swoim przekazie. – Rafał Olbiński

Od lat 90. XX wieku Rafał Olbiński w coraz większym stopniu poświeca się̨ malarstwu. Naturalny wpływ na jego twórczość mają doświadczenia artysty jako plakacisty i rysownika, dzięki którym jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów poza granicami Polski, wyróżnionym m.in. Prix Savignac za najbardziej niezapomniany plakat na świecie czy nagrodą za afisz promujący Nowy Jork jako światową stolicę. Jest również artystą współpracującym z wydawnictwami, dla który tworzy okładki czasopism m.in. dla „Der Spiegel”, „Newsweek”, „Time”, „The New York Times”, „New Yorker”, czy polskich magazynów jak na przykład „Charaktery”. Wpływ ten widać zarówno w stylistyce, jak i tematyce tworzonych obrazów. W twórczości Rafała Olbińskiego wywodzącej się̨ z tradycji surrealizmu, odnaleźć można charakterystyczną estetykę, pewną magię obrazu. Jak pisze Piotr Policht: „Choć́ poetyka [prac Olbińskiego] wyrasta z tradycji surrealistycznej, nie ma w niej zasadniczego dla owej tradycji elementu uncanny – Olbiński stara się̨ raczej widza zauroczyć́ niż̇ wywołać́ egzystencjalny niepokój. Odkształcenia rzeczywistości przebiegają̨ więc u niego niejako w przeciwnym kierunku – o ile historyczny surrealizm drążył w tym, co wypierane do nieświadomości i niepokojące, tak Olbiński szuka eskapizmu, świata oczyszczonego z niepokojów i rzeczy niewygodnych, bezpiecznego, onirycznego azylu”. Niesprzedane

Skontaktuj się z nami w sprawie udziału w aukcji

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24h

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda