olej, płótno; 62 x 50 cm; sygn. i dat. p. d.: Jan Tarasin 80; na odwrocie opis autorski: JAN TARASIN / 1980 / „FRAGMENT”. PROWENIENCJA: - kolekcja prywatna, Polska - kolekcja Ewy Pełki - bezpośrednio od artysty

43. Jan TARASIN (1926 - 2009)
Fragment, 1980

Rzadko mamy do czynienia z twórcą̨ swobodnie wypowiadającym się̨ w wielu dziedzinach sztuki takich jak: malarstwo, rysunek, grafika, literatura. Artystą o szerokich horyzontach, zarówno intelektualnych sięgających od malarstwa Pietera Paula Bruegela do filozofii i sztuki dalekowschodniej. Jan Tarasin upraszcza otaczający świat do znaku czy rytmu, korzystając z najpierwotniejszych inspiracji, jakimi są̨ na przykład prawa i mechanizmy rządzące naturą. Tak rozległe poszukiwania tematów wynikają̨ z przekonania artysty, że kultura europejska zamknęła się̨ w ograniczonym kręgu filozofii antropocentryzmu (pogląd uznający człowieka za centrum i cel wszechświata) oraz europejskich kodów kulturowych.

Jan Tarasin, pomimo wykorzystywania syntetycznych form, buduje skomplikowane, gruntownie przemyślane, skonstruowane na nowo kompozycje. Wydaje się̨, że zajmuje go semantyka na polu malarstwa. W obrazach artysty znaki i symbole umieszczane na płótnie, wydają się niestarannie rzuconymi kleksami farby. Czy jest tak w istocie, czy może są to studia nad kinetyką ciał i obiektów lub badania przeprowadzone przy użyciu mikroskopu? Z dekonstrukcji przedmiotu, tworzą się właśnie

Zapisy, Fazy dynamiczne, Magazyny – czyli cykle płócien Jana Tarasina. Obrazy malarza zmuszają do porzucenia porządku czy racjonalnego myślenia, na rzecz nowych doświadczeń poznawczych i samodzielnego ukształtowania otoczenia. Następstwem, zarówno metody twórczej, jak i poszerzenia horyzontu poznawczego, może być chęć dokładnego zbadania tego, co wyda się interesujące. Stąd wynikają studia malarskie Jana Tarasina nad poszczególnymi fragmentami obrazów, co zostało udokumentowane w oferowanym dziele, jak i innych płótnach tytułowanych właśnie Fragmenty, Sytuacje, Komplikacje, Ciągi.

Sprzedane warunkowo za 98 000 zł (117 600 zł z opłatą aukcyjną)

Skontaktuj się z nami w sprawie udziału w aukcji

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24h

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda