Informacje

Wystawa polskiego twórcy Michała Jackowskiego w warszawskiej Wallspace Gallery jest dziełem artysty, który w sposób bardzo świadomy i innowacyjny nawiązuje do klasycznych tradycji kultury europejskiej i jednocześnie śmiało komentuje kulturę współczesną. Ekspozycja wspiera się na dwóch filarach; ideowo-znaczeniowym i estetyczno-formalnym. Razem budują one spójną i wyjątkową propozycję kulturalną i artystyczną. Ideowo-znaczeniowa część wystawy łączy antyk ze współczesnością. Pojęcia, idee i wątki pochodzące z tradycji sztuki grecko-rzymskiego antyku oraz sztuki włoskiej okresu nowożytności artysta wiąże z refleksją na temat społeczeństwa konsumpcji. Z kolei estetyczno-formalny wymiar prezentacji odnosi się do znanych z antyku form, sposobów rzeźbiarskiego obrazowania, wzorców ikonograficznych, estetyk, które artysta spoił z estetyką pop-artu i z elementami kultury popularnej.

(dr hab. Marcin Jaworski, prof UMK)Bio artysty:

Michał Jackowski - artysta rzeźbiarz, urodzony 14 września 1978 roku w Białymstoku. W 2003 roku ukończył studia z dyplomem magistra sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 15 lat w swojej białostockiej pracowni tworzy w zakresie małych form rzeźbiarskich jak również realizuje rozwiązania pomnikowe wnętrza sakralne oraz wykonuje realizacje dla przestrzeni urbanistycznych.

Białostocki rzeźbiarz często podkreśla, iż inspiracją do pracy jest dla niego rodzina i relacje rodzące się w niej. A jest ich wiele, gdyż wraz ze swoją żoną i siedmiorgiem dzieci tworzą unikalną kolekcję osobowości.

W 2017 roku jego cykl prac pt. ”Antique Games” został zaprezentowany na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji i wyróżniono go dwoma nagrodami. W 2018 roku prace artysty gościły na wystawach i pokazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como,oraz Bazylei na ArtBaselWeek. W 2019 roku zdobyły dwie nagrody w Rzymie, podczas pokazu Artrooms Roma, gdzie Jackowski zakwalifikował się jako jeden z 40 artystów wybranych przez międzynarodowe jury z ponad 1000 aplikujących.

Rok 2019 przyniósł jeszcze dwie nagrody na międzynarodowej wystawie w Londynie, gdzie Jackowski został uhonorowany nagrodą instytucji Artlove.uk, oraz Vastari i zaproszony do współpracy przez słynną międzynarodową galerię Continiego - Cris Contini Contemporary. Galeria od 2020
zaczęła współpracę z artystą w Anglii, we Włoszech, we Francji,w Niemczech oraz

.Zwieńczenie 2019 roku to duża wystawa w Operze i Filharmonii Podlaskiej pod patronatem Sułtanatu OMANU na którą to państwo wydelegowało oficjalnych przedstawicieli.

Artysta przygotowuje do przestrzeni publicznych Maskatu, stolicy Omanu trzy duże projekty.Także w 2019 prace Jackowskiego jako jednego z nielicznych Polaków zaprezentowane zostały w Miami na
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Scope podczas ArtBasel Miami Week i zostały zakupione do amerykańskichi meksykańskich prywatnych kolekcji.

W 2020 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za dotychczasowy całokształt pracy twórczej.

W 2022 roku reprezentował kraj w Polskim Pawilonie na międzynarodowej wystawie Nordart2022 w Budelsdorfie Niemczech, gdzie został nagrodzony Nagrodą Publiczności ( 120000 widzów głosuje podczas wystawy).

ANTIQUE GAMES
Michał Jackowski

wystawa rzeźb|26.05. - 16.06.2023

ul Foksal 15/1B, 00-366 Warszawa

Galeria czynna:
wtorek-piątek: 13:00-19:00
sobota: 12:00-16:00