HENRYK MUSIAŁOWICZ 1914-2015

...Dzieło Henryka Musiałowicza jest autentyczną rewelacją. Oto artysta, którego świadectwo jest oryginalne i który umie dać kształt swojej percepcji. Operując światłem i cieniem odziedziczonym po Rembrandcie i ikonografią natchnioną przez tradycję bizantyjską, pozwala nam dostrzec tajemnice sumienia i bytu" - Jean-Luc Daval w katalogu do wystawy w Muzeum Rath w Genewie w 1963 r.

Henryk Musiałowicz, artysta malarz i rysownik, rzeźbiarz, twórca form przestrzennych urodził się 5 stycznia 1914 r. w Gnieźnie. Studia ukończył na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Felicjana Kowarskiego oraz prof. Leonarda Pękalskiego. Był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC), Accademii Tiberiny w Rzymie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych (AIAP), Accademii Italiana della Arte e del Lavoro w Parmie, Accademii Bedriacense w Calvatone oraz laureatem wielu prestiżowych nagród.

Prace Musiałowicza eksponowane były na ponad 100 wystawach indywidualnych oraz 250 zbiorowych w kraju i za granicą.

Twórczość Henryka Musiałowicza realizowana była wielu cyklach. Do najważniejszych z nich należą: "Krajobraz animalistyczny", "Harnasie", "Portret z wyobraźni", "Wojna przeciw człowiekowi", "Reminiscencje", "Oczekiwanie", "Rodzina". Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie oraz w znaczących muzeach.

Artysta odszedł w 24 lutego 2015 r.

Wybrane prace