Katalog raisonné Bożenny Biskupskiej - poszukujemy dzieł do umieszczenia w nadchodzącym wydawnictwie.

Wspierając działania Bożenny Biskupskiej w przygotowaniu monograficznej publikacji -Wallspace Gallery zachęca kolekcjonerów do udostępnienia informacji o posiadanych dziełach artystki, które zostaną zamieszczone w nadchodzącym katalogu raisonné.

Jeśli chcesz, by rzeźba, obraz lub rysunek z Twoich zbiorów został ujęty w spisie, prześlij poglądowe zdjęcie pracy wraz z wymiarami i danymi kontaktowymi na adres mailowy: monografia@wallspacegallery.pl lub bezpośrednio do osoby wspierającej tworzenie monografii: gregorczyk@wallspacegallery.pl