LIA
KIMURAur. 1992 r.

Lia Kimura - malarka i projektantka mody. Urodziła się w 1992 roku w Shingu w Japonii.
Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.
Kimura w płynnie następujących po sobie seriach malarskich tworzonych od 2016 roku i składających się z kilkudziesięciu płócien opowiada o śmierci bliskich, tęsknocie, samotności i alienacji. Eksperymentuje z przedstawieniami figuratywnymi - głównie tajemniczymi
postaciami personifikującymi jej doświadczenia oraz skrajne emocje - łącząc je z zabiegami abstrakcyjnymi w postaci impastu i wyrazistych plam/znaków. Ma bardzo bliski, fizyczny wręcz kontakt ze swoimi pracami. Symbolizują to ślady palców odciskane na płótnie.

Artystka w 2020 roku zaczęła rejestrować ten proces i stworzyła serię wideoperformesów. Widoczny na nich akt dotykania powierzchni obrazu pozwolił ponownie ujarzmić i utrwalić odczuwane przez artystkę emocje. Sama potrzeba eksperymentu ukształtowała się podczas tworzenia wystawy ,,Show me your face” w 2019 roku. Na wystawie pojawiło się lustro, które pełniło rolę płótna i obiektu artystycznego. Odwiedzający wystawę mogli przejrzeć się w nimi tylko częściowo, ponieważ powierzchnia była pokryta białą farbą i przeglądające się twarze były jedynie prześwitem. Gra pomiędzy rzeczywistością i obrazem stała się silnie widoczna w najnowszych pracachLii Kimury tworzonych od 2020 roku.

Artystka traktuje sztukę autoterapeutycznie. Jej prace spotkały się z uznaniem ze strony
artystycznego środowiska z Polski. Największy dom aukcyjny w Polsce okrzyknął ją najciekawszym odkryciem ostatnich lat, a jej prace trafiły już do wielu prywatnych kolekcji w Japonii, USA oraz w Niemczech.

Wybrane prace