Otwarcie Wallspace Gallery

„Myślę, że tworzenie jest aktem tajemniczym, bowiem sztuka jest nieustannym poszukiwaniem” – tak pisał Henryk Musiałowicz w swoim eseju „Moja droga w sztuce”.

I to właśnie unikatowe prace tego artysty mogli obejrzeć goście 9 lipca br. na otwarciu Wallspace Gallery przy ulicy Foksal 15. 

Obok klasyka sztuki współczesnej, znalazły się płótna Andrzeja Biernackiego, które przyjechały bezpośrednio z wystawy „O obrotach ciał. Malarstwo” z BWA w Nowym Sączu. Oleje kolejnego ważnego artysty Pawła Trybalskiego, którego ocenia się jako „malarza sytuowanego w przestrzeni między koloryzmem, malarstwem metaforycznym a baśniowym surrealizmem”, podziwiano tego wieczoru. 

Czwartą indywidualnością był twórca młodego pokolenia, Igor Dobrowolski. Piekielnie zdolny artysta, sprzedający swoje prace do prywatnych kolekcji na całym świecie. 

Kultowe miejsce w historii polskiej sztuki sprawia, iż Wallspace Gallery przedstawia najwybitniejszych artystów, sprzedaje nie tylko dzieła sztuki, ale przede wszystkim emocje.