PIOTR CZAJKOWSKI ur. 1973

Piotr Czajkowski urodzony w 1973 r. jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie od 1999 roku pracuje jako wykładowca. W roku 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Przedmiotem rozprawy habilitacyjnej był cykl obrazów i rysunków METRO. Cykl ten artysta rozpoczął w 2012 roku.

Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła się w Alliance Francaise w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych prestiżowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Salon Des Beaux Arts w Carrousel du Louvre w Paryżu i na wystawie Art Capital, Grand Palais, Salon des Artistes Independants Comparainsons w Paryżu. Brał też udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki.

______________________________________________________________________________________

„W labiryncie paryskiego metra, na peronach, podróżując z jednego do drugiego końca miasta, Piotr zbiera zabłąkane słowa. Układa puzzle, jednak czy jedna litera spotka tę drugą? Nagle w ciemnych korytarzach pojawia się wiersz, oświetlając sens zapomnianego muru: to wspaniały obraz Piotra i odnaleziona droga. Dziękuję Piotrze”. / Irène Jacob /

______________________________________________________________________________________

„Sztuka Piotra Czajkowskiego staje w obronie tego ducha awangardy i dziś, w drugiej dekadzie XXI wieku. Podobnie jak jego poprzednicy, twórczość tego artysty pobudza do myślenia i jest głęboko zakorzeniona w historii europejskiego modernizmu. Twórca ma determinację godną długodystansowca eksplorującego trudne i głębokie pokłady myślowe”. / Profesor Richard Demarco*

*Richard Demarco – szkocki artysta współczesny i promotor sztuki, założyciel Traverse Theatre, Richard Demarco Gallery,

Demarco European Art Foundation, wieloletni promotor artystów polskich – m.in. Tadeusza Kantora i grupy Cricot

2, Jerzego Nowosielskiego, Henryka Stażewskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Ireneusza Pierzgalskiego, Romana Opałki, Józefa Robakowskiego, ale i Josepha Beuysa, Jimmy’ego Boyle`a, Mariny Abramovic. Jest on również twórcą słynnego na świecie edynburskiego Festiwalu Fringe. Odznaczony Złotym Medalem Gloria Artis, doktoratem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i licznych uniwersytetów europejskich i amerykańskich, laureat nagrody

im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Cykl METRO.

Tytułowe hasło cyklu jest istotnym kluczem do zrozumienia zastosowanej przez artystę metafory, którą nazywa „czytaniem miasta”. Paryż to także, a może nawet przede wszystkim, złożony organizm tętniący labiryntami ulic, placów i parków, wypełnionych mówiących wszystkimi językami świata mieszkańców i turystów.

Ujęcie tak wielowymiarowego, złożonego desygnatu wymagało wypracowania szczególnych środków wyrazu, zastosowania medium pozwalającego na przekazanie w ograniczonej przestrzeni płaskiego obrazu godnej tego zjawiska metafory.

Obrazy i rysunki z cyklu „Metro” mają bardzo indywidualny, unikalny charakter. Odbiorca znajdzie w nich zarówno głęboki namysł bliski medytacji, jak i lekkość typową dla pospiesznych notatek z podróży. Artysta tak tłumaczy metaforyczny charakter cyklu: „Metro to podróż. Całe nasze życie jest podróżą. Nieustannie kroczymy w różnych kierunkach. Dążymy do szczęścia, miłości, spełnienia. Nasze spotkania z ludźmi, ważne sytuacje, zmiany życiowe są kolejnymi punktami na trasie tej podróży, są jak stacje metra. Tu wsiadamy, tam wysiadamy, przesiadamy się i jedziemy dalej… Moje prace symbolizują wędrówkę w głąb siebie, w przeszłość i przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości. W tej wędrówce nic nie jest oczywiste, wiele pozostaje przed nami ukryte.

Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła się w Alliance Francaise w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych prestiżowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Salon Des Beaux Arts w Carrousel du Louvre w Paryżu i na wystawie Art Capital, Grand Palais, Salon des Artistes Independants Comparainsons w Paryżu.

Brał też udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki.

Cykl Metro / White narodził się w 2022 r

Cykl ROADS.

W roku 2021 na Warszawskich Targach Sztuki artysta zaprezentował obraz BASEL, który otwiera nowy cykl pt. ROADS.

Koncepcja osadzona jest na założeniach estetycznych cyklu METRO nad którym autor pracuje od 2012 roku. Anektując istniejące w przestrzeni publicznej obiekty, tablice informacji drogowej w sposób autonomiczny konfrontuje je z wypracowaną przez siebie malarską i rysunkową estetyką powołując nową plastyczną jakość. Zmianie ulega głównie forma malarska. Niezmienna zostaje koncepcja czasu i drogi.

Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie artysty: www.piotrczajkowski.com

Wybrane prace