SZYMON
KURPIEWSKIur. 1984

Szymon Kurpiewski urodził się w Koninie w 1984 roku. Studiował na UP w Poznaniu na Wydziale Architektury Krajobrazu w latach 2008-2013. W swej twórczości skupia się na malarstwie olejnym. Przestrzeń w swoich najnowszych pracach buduje na zasadzie kolażu. Najważniejszym tematem w jego pracach jest człowiek i jego relacje z otoczeniem. Porusza się głównie w ramach malarstwa klasycznego, często kontrastując treść z formą. Pozostając wiernym malarstwu sięga także po inne środki przekazu; fotografię, grafikę komputerową. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wybrane prace