Informacje

Oddajemy w Państwa ręce katalog wystawy Piotra Czajkowskiego, artysty – absolwenta i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Prezentowane na wystawie obrazy powstały jako zwieńczenie dziesięcioletniego cyklu Metro, który stanowił przedmiot rozprawy habilitacyjnej artysty. Katalog prócz prac ostatnich zawiera szereg dzieł pokazujących etapy dochodzenia do najwspółcześniejszych rozwiązań formalnych.

Artysta buduje swoją własną malarsko-typograficzną przestrzeń. Porusza się w świecie z pogranicza sacrum i profanum. „Na początku było słowo” zdaje się m.wić. Odosobniony w swej pracowni ciągle od nowa rozpoczyna proces tworzenia. Świat staje się ponownie. To świat metropolitalny, pępek Europy – Paryż. Artysta zapełnia obszar płótna nazwami stacji paryskiego metra. Przez wciągnięcie ich w wymiar dzieła plastycznego nazwy tracą zwyczajność, w zamian zyskują nową metaforyczno-poetycką jakość. Uwalniają w świadomości odbiorców łańcuchy emocjonalnych skojarzeń. Czajkowski dąży do klarownej, logicznej konstrukcji, która symbolicznie zobrazuje miasto, jawiące się jako palimpsest pisma i języka. Paryż przypomina w tym starożytny rękopis, z którego zdrapano poprzedni tekst. Widz wchodzi w rolę czytelnika rozszyfrowującego księgę, o której mówił Walter Benjamin, z jej mnogością i wielowątkowością treści nałożonych na siebie w biegu historii. We wcześniejszych obrazach Czajkowskiego figura palimpsestu jest nawet wyrazistsza. Teksty nakładają się na wytarte niczym mury miejskie powierzchnie. Gdzieniegdzie ujawniają się zagadkowe przedmioty, jak w wielokrotnie przemalowywanych dziełach street artu. Z czasem artysta porządkuje płótna regularnym rytmem pisma. Zachowuje chronologiczny porządek w rozmieszczeniu nazw stacji na pł.tnie. Niekiedy w ciągi pisma wkrada się błąd. Wówczas kratka z literą zostaje zamalowana neutralnym kolorem. Ciągi nazw tworzą napięcia, przywołują wspomnienia i marzenia. Stanowią współczesną metaforą drogi, podróży do własnego wnętrza. Artysta zaprasza do indywidualnego odczytania miasta, do przyjrzenia się jego tkance, do lektury śladów przeszłości, niuans.w politycznych i topograficznych, ale również poprzez odniesienie mikroskali do skali makro – do głębszej analizy otaczającego świata.

Biografia:

Piotr Czajkowski, rocznik 1973, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 roku obronił rozszerzoną pracę dyplomową w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego, Pracowni Projektowania Druku na Tkaninie prof. Marii Zielińskiej i Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Jocza.
W roku 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Przedmiotem jego rozprawy habilitacyjnej był cykl obrazów i rysunków „Metro”, kt.ry artysta rozpoczął w 2012 roku. Od 1999 roku pracuje jako wykładowca w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz łódzkiej ASP. Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła się w Alliance Fran.aise w Łodzi w 2013 roku.

Artysta swoje prace prezentował podczas licznych prestiżowych wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Salon Des Beaux-Arts w Carrousel du Louvre w Paryżu oraz na wystawie Art Capital w Grand Palais – Salon des Artistes Independants i Salon Comparaisons w Paryżu. Brał też udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki. Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

Wczoraj. Dziś. Jutro. Jubileuszowa Wystawa Piotra Czajkowskiego Cyklu Metro

20.01 - 03.02.2023

ul Foksal 15/1B, 00-366 Warszawa

Galeria czynna:
poniedziałek - piątek: 11:00 - 19:00